Καλύψτε τις περιπτώσεις που μπορεί να εμποδίσουν την λειτουργία της επιχείρησής σας. 

Η Εθνική Ασφαλιστική ερευνώντας διαρκώς τις συνθήκες της αγοράς, είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες του σημερινού επιχειρηματία καθώς και τη σημασία της μελλοντικής εξασφάλισης της επιχείρησής του. Έτσι σχεδίασε και προσφέρει το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εθνική & Επιχείρηση Plus». Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ασφαλιστικές ανάγκες ενός σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του. Διατίθεται σε τρία διαφορετικά πακέτα (Απλό, Σύνθετο και Πλήρες) προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής εκείνου του πακέτου, που ανταποκρίνεται ιδανικότερα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης και στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.

Το πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στην ασφάλιση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (γραφεία, ιατρεία κλπ), Καταστημάτων Εμπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών Εμπορικών Επιχειρήσεων αλλά και Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

Προστατεύστε την επιχείρησή σας, με ένα πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη:

  • του Κτιρίου ή των βελτιώσεων του κτίσματος
  • του Περιεχόμενου
  • του ίδιου του Επιχειρηματία