Καλύψτε τις περιπτώσεις αστικής ευθύνης που προκύπτουν από την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τη νομική ορολογία, η Αστική Ευθύνη αφορά την περίπτωση που ένα πρόσωπο καλείται να αποκαταστήσει την όποια υλική ζημιά ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτο πρόσωπο, λόγω παράλειψης ή εσφαλμένης ενέργειάς του.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι, υφίσταται ευθύνη του κάθε επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζόμενούς του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται υπέρογκα ποσά αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλλει μια επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Στις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες, η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, κρίνεται απαραίτητη, για μην διαταράσσεται η λειτουργία τους σε περιπτώσεις που θεωρηθούν υπεύθυνοι και υποχρεωθούν να πληρώσουν απαιτήσεις τρίτων.  

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να ασκούν απρόσκοπτα την δραστηριότητά τους, γνωρίζοντας ότι δίπλα τους θα βρίσκεται πάντα ο μεγαλύτερος χρηματοασφαλιστικός όμιλος της Ελλάδας.