ΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τηλέφωνο: 697-2000455
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Επιτυχημένος επιχειρηματίας στο Χώρο του Τουρισμού.

Από το 2020 συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική και εντάσσεται στο δυναμικό του γραφείου της κ. Τοσουνίδου Γεωργίας έως και σήμερα.

Το πιστεύω του είναι:

« Η κοινωνική και επαγγελματική ζωή εδράζεται σε σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Τα ανταγωνιστικά προϊόντα του ομίλου και ο σεβασμός προς τις ανάγκες των πελατών είναι εφόδια που μου επιτρέπουν να παρέχω τις καλύτερες ασφαλιστικές προτάσεις».