ΚΟΥΖΟΥΜΗ ΝΟΡΑ

Τηλέφωνο: 6979-777 888
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφοιτη Λογιστικής .

Από το 2006 συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική και εντάσσεται στο γραφείο της κ. Τοσουνίδου Γεωργίας έως και σήμερα.

Έχει αποκτήσει όλα τα επαγγελματικά πιστοποιητικά και έχει συμμετάσχει σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης της εταιρείας.

Το πιστεύω της είναι:

« Η ενασχόλησή μου με επαγγελματίες στον ιατρικό, εμπορικό και ναυτιλιακό χώρο δημιουργούν καθημερινές προκλήσεις, αλλά κάθε φορά λέω στον εαυτό μου, αν το θες θα γίνει και με κάθε επιτυχημένη προσπάθεια γίνομαι καλύτερη επαγγελματίας. Εξάλλου Repetition Makes Perfection».