ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 6973-756 877
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφοιτη Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών Διπλωματούχος Κοινωνιολογίας.

Από το 1992 συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική και εντάσσεται στο γραφείο της κ. Γεωργίας Τοσουνίδου έως και σήμερα,

σημειώνοντας μια πετυχημένη πορεία με βραβεύσεις και διακρίσεις στο χώρο των ασφαλειών.

Συμμετοχή και παρακολούθηση σε όλα τα σεμινάρια της εταιρείας Πιστοποίηση PSSIII.

Κατέχει τον τίτλο της Διακεκριμένης ασφαλιστικής συμβούλου.

Το πιστεύω της είναι:

«Κατάφερα να υλοποιήσω τους προσωπικούς και επαγγελματικούς μου στόχους έχοντας ως κύριο άξονα την διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των συνανθρώπων μου με σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής».