ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Από το 2008 συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική στο γραφείο ζωής της κ. Τοσουνίδου Γεωργίας έως και σήμερα.

Επιτυχημένη ασφαλιστική σύμβουλος στην διάρκεια της καριέρας της έχει συμμετάσχει σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης της εταιρείας.

Το πιστεύω της είναι :

« Μοναδικός μου γνώμονας ο σεβασμός και η αμεσότητα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών».